Průhledné fungování naší země? Prostě na to dohlídneme

Více o ano    Více o ano   

Více aktualit  

O mně

Narodila jsem se 8. 6. 1961, vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Žatci a Univerzitu Karlovu obor speciální pedagogika. Od roku 1981 jsem pracovala ve školství, od 1997 jako ředitelka Základní školy praktické, speciální a logopedické v Žatci. V prosinci 2010 jsem byla zvolena starostkou Města Žatec a v této pozici jsem doposud. V komunálních volbách 2014 bych ráda svoji práci obhájila.

Program

Podzimní volby do Senátu

1.

Potřebujeme dostat „normální lidi“ a věcnost do politiky, chci uplatnit dovednosti ze samosprávy a profesní praxe

2.

Budu pracovat podle zásady „uvažuj globálně, jednej regionálně“ především v souvislosti s legislativou Evropské Unie

3.

Hodlám tlačit dostavbu rychlostní silnice R6, R7

4.

Mám zájem o vyvážený rozvoj regionů Lounsko, Žatecko a Rakovnicko s výhledem pro uplatnění našich dětí, podpora regionální komodity – chmele

Akce

Kontakt